Hoang Long Pharma-Hội Nghị Chu Sinh 2014

Hoàng Long Pharma Chào Mừng Hội Nghị Chu Sinh 2014

 

Chuẩn bị gian hàng

Chuẩn bị gian hàng

Hoàng Long Pharma chụp hình lưu niệm

Hoàng Long Pharma chụp hình lưu niệm

Một góc sản phẩm

Hoàng Long Pharma-Sản phẩm OTC