HoangLong

Select a contact

Hoang Long Pharma Trading Corporation

143 Street No 17, Block B, An Phu -An Khanh, An Phu Ward, District 2, HCMC, Vietnam

Email: info@hoanglongpharma.com.vn

Tel : +84 28.6296.0522

Fax : +84 28.6296.0651

http://www.hoanglongpharma.com

Wholesale Center in Ho Chi Minh City

Add: District 10 Pharmacy Center - Block E19+E20, 134/1 To Hien Thanh Street,15 Ward, District 10, HCMC, Vietnam

Tel : +84 8.3866.1651

Fax : +84 8.3868.0442

http://www.hoanglongpharma.com

Northern Agent: Hoang Giang Pharma

Add: Office 1104, Tower 71, Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam

Email:

Tel : +84 24.6275.2510

Fax : +84 24.6275.2498

http://www.hoanglongpharma.com

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Hoàng Long           
143 đường 17, Khu B An Phú - An Khánh, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Tel: 028.6296.0522 - Fax: 028.6296.0651
Mã số thuế: 3600887276
Email: info@hoanglongpharma.com.vn
btt-img